IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

هوا

ایروتکس
۱۳۹۷/۰۷/۰۶
مطالب و تازه های مهندسی بدون دیدگاه

جاده کاهش دهنده آلودگی هوا

جاده ها می توانند به جاذب آلودگی هوا تبدیل شوند.  جاده های  پوشیده شده با مواد جاذب آلودگی هوا می توانند به محل هایی برای کاهش  آلایندگی و بهبود کیفیت هوا تبدیل شود. وجود آلاینده ها در هوا  باعث مرگ هزاران نفر در سراسر جهان می شوند. در ایران نیز در شهرهای بزرگ مساله آلودگی هوا به […]

ادامه مطلب