IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

الگا

ایروتکس
۱۳۹۷/۰۴/۲۵
اخبار ایروتکس 3 دیدگاه

پروژه بومی سازی نرم افزار الگا در ایروتکس

بومی سازی نرم افزار الگا (OLGA) پروژه بومی سازی نرم افزار الگا در ایروتکس بارگذاری شده است. الگا نرم افزار شبیه سازی دینامیکی جریان های چند فاز می باشد.  این نرم افزار محصول همکاری وسیع بین SINTEF و IFE  است که در حال حاضر تحت مالکیت SHELUMBERGER قرار دارد. نرم افزار الگا یکی از نرم افزارهای پیشرو […]

ادامه مطلب