IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

آسفالت ، خود تعمیر ، مهندس

ایروتکس
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مطالب و تازه های مهندسی بدون دیدگاه

آسفالت خود تعمیر

 یک برنامه آشپزی الهام بخش ایده آسفالت خود تعمیر یک محقق از دانشگاه ناتینگهام  از یک قسمت از یک برنامه آشپزی الهام گرفت تا یک تکنولوژی جدید برای ترمیم ترک در سطوح جاده ای ایجاد کرده و در واقع آسفالت خود تعمیر تولید کند. دکتر آلوارو گارسیا از مرکز مهندسی حمل و نقل ناتینگهام (NTEC) […]

ادامه مطلب