IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

  • شیرین خانی

    مهندس مخابرات

    0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

    مهندس مخابرات در حال گذراندن سال اخر دانشگاه  در دانشگاه صنعتی اصفهان مسلط به انواع نرم افزار ها