IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

  • حسین آقابیگی

    زلزله

    17 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران
    طراحی، ساخت و اجرای سیستم سازه ای نوین با نام مهاربند گپ دار جهت کاهش خسارات لرزه ای در سازه ها طراحی و اجرای سیستمهای اقتصادی جداساز لرزه ای و سیستم های گهواره ای  جهت کاهش هزینه ساخت و کاهش خسارات لرزه ای در سازه ها طراحی میراگرهای نوین اصطکاکی و ویسکوز جهت کاهش خسارات لرزه ای در سازه ها