IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

14 پروفایل موجود 14 پروفایل موجود

 • پریسا زارع

  برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی صنایع

  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

  طراحی سایت 

  مدرس اکسل

 • زهرا عربگل

  پروژه مهندسی مواد

  4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مواد

  بنده دکترای مهندسی مواد داشته و آماده همکاری در انجام پروژه های مرتبط با رشته تخصصی می باشم. 

 • Narges Mowasagh

  Civil Engineering

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران

  مجری پروژه های ساختمانی

 • کاوه طلیعی

  مهندسی عمران

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران

  مدیر پروژه و سرپرست کارگاه ، پروژهای بیمارستانی و ورزشی

 • مجید گلنواز

  برنامه ریزی

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی صنایع

  موردی نیست