IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

  • زهرا عربگل

    پروژه مهندسی مواد

    4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مواد

    بنده دکترای مهندسی مواد داشته و آماده همکاری در انجام پروژه های مرتبط با رشته تخصصی می باشم.