IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

 • رضا جعفری

  مهندس خوردگی

  1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 15,000تومان/ساعت زمینه تخصصی: مهندسی مواد

  با مدرک کارشناسی ارشد در گرایش خوردگی در موارد زیر تخصص و تجربه فعالیت دارمخوردگی و اکسیداسیون دمای بالا

  پوشش های ترمال اسپری (پاشش حرارتی)

  روش های آنالیز مواد به خصوص آنالیز پوشش همچون متالوگرافی، میکروکوپ های الکترونی EDS، XRD , XRF، تستهای خوردگی دمای بالا و پایین و …

  آنالیز تخریب 

  آشنایی با انواع روش های پوشش دهی شامل آبکاری، رنگ، لایه نشانی از فاز بخار

  حفاظت کاتدی 

  انتخاب مواد و ممانعت کننده های خوردگی

  نرم افزار های Corr…