IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

55 پروفایل موجود 55 پروفایل موجود

 • امیرحسین

  دانشجو

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مکانیک

  دانشجو

 • امیرمحمدرنجبر

  دانشجوی مهندسی عمران اب و فاضلاب

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران

  دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهیدبهشتی رشته عمران 

 • علیرضا احمدی

  دانشجوی مهندسی مکانیک

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مکانیک

  دانشجوی ترم ۳ کارشناسی مکانیک

 • امید غفاری

  دانشجوی کارشناسی مکانیک

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مکانیک

  دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

  شاگرد سیالات ۱ دکتر امام زاده

  دعوت شده از سوی رضا خاکزاد تنور آغاج

 • علی دلاوری

  دانشجوی مهندسی مکانیک

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی مکانیک

  دانشجو کارشناسی شهید بهشتی

1 2 3 11