IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

3 پروفایل موجود 3 پروفایل موجود

 • محمد حسین شکرریز

  مهندس برق و ابزار دقیق

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  با درود 

  با فعالیت درزمینه پروژه های نفت و گاز 

  سیستم های تله متری آب و فاضلاب 

  ریزه متره و صورت وضعیت 

 • ابراهیم یوسف نژاد

  Electrical Engineer

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  نرم افزارهای تخصصی برق قدرت و برق الکترونیک

  راه اندازی سیستمهای الکتریکی نیروگاهها

 • محمد حسین ثابت قدم راسخ

  مهندس برق قدرت

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  _