IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

6 پروفایل موجود 6 پروفایل موجود

 • محمدحسن صادقی

  ممیزی انرژی ساختمان

  2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی انرژی تجدید پذیر
   
 • محمد عیسی زاده

  مهندسی منابع آب

  2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران

  بنده در مدل سازی های هیدرولوژیکی حوضه آبریز

  مدل سازی های آماری، مدل های هوشمند و …

  برنامه ریزی کاهش مصرف آب کشاورزی و مدیریت مزرعه

  تحلیل جریان آب های سطحی و زیرزمینی و پیش بینی آنها

  می توانم همکاری داشته باشم.

  باتشکر 

 • شیرین خانی

  مهندس مخابرات

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  مهندس مخابرات در حال گذراندن سال اخر دانشگاه  در دانشگاه صنعتی اصفهان مسلط به انواع نرم افزار ها

 • علی بابائی

  کارشناس شهرسازی و کارشناس ارشد مدیریت شهری

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی معماری

  مسلط به زبان انگلیسی 

  متخصص و کارشناس امور شهری

  مهندس شهرسازی 

  کارشناس ارشد مدیریت شهری

  مشاور و برنانه ریز حریم شهر ها 

 • محمود قلعه امام قيسي

  HSE

  3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 20تومان/ساعت زمینه تخصصی: مهندسی شیمی

  توانايي در انجام پروژه هاي HSE