IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

2 پروفایل موجود 2 پروفایل موجود

 • شیرین خانی

  مهندس مخابرات

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  مهندس مخابرات در حال گذراندن سال اخر دانشگاه  در دانشگاه صنعتی اصفهان مسلط به انواع نرم افزار ها

 • حمیدرضا خودسیانی

  industrial engineering

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی صنایع

  داشتن دو طرح پژوهش در زمینه مکانیابی تسهیلات هاب با رویکرد بیشینه کردن پوشش و طراحی شبکه حمل و نقل این سیستم