IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

طراحی و اداره وب سایت کد پروژه: 4014

پست شده در ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

استعلام در جریان

توضیحات پروژه

نیازمند به مهندس کامپیوتر نرم افزار برای طراحی، نظارت و توسعه وب سایت هستیم.

لطفا روزمه خود را به moh.Emamzadeh@gmail.com ارسال بفرمایید.

تخصص های مورد نیاز

سخت افزارنرم افزار

اطلاعات کارفرما

4 پروژه پست شده استخدام 5 متخصص جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۰۲/۲۱