IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

توسعه نرم افزار شبیه سازی دینامیکی جریان چند فاز کد پروژه: 2628

پست شده در ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

استعلام در جریان

توضیحات پروژه

به منظور توسعه نرم افزار شبیه ساز دینامیکی جریان های چند فازی در خطوط لوله نفت و گاز نیازمند CFD کار حرفه ای هستیم.

  • زمان پروژه: ۳ سال
  • تخصص مورد نیاز: مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد و دکترا
  • محل کار: شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه
  • آشنایی با Fluent و CFX مزیت هست
  • آشنایی با OLGA مزیت بسیر مهمی هست.

لطفا حقوق درخواستی ماهیانه خود را موقع ارایه پیشنهاد ذکر کنید.

ممنون

تخصص های مورد نیاز

حرارت سیالات

اطلاعات کارفرما

4 پروژه پست شده استخدام 5 متخصص جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۰۲/۲۱