IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

تهیه محیط گرافیکی برای کد کد پروژه: 2845

پست شده در ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

استعلام در جریان

توضیحات پروژه

به منظور توسعه نرم افزار شبیه ساز دینامیکی جریان های چند فازی در خطوط لوله نفت و گاز نیازمند مهندس کامپیوتر حرفه ای هستیم.

  • زمان پروژه: ۳ سال
  • تخصص مورد نیاز: مهندسی کامپیوتر
  • محل کار: شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه
  • آشنایی با فرترن , C++

لطفا حقوق درخواستی ماهیانه خود را موقع ارایه پیشنهاد ذکر کنید.

ممنون

تخصص های مورد نیاز

نرم افزار

اطلاعات کارفرما

4 پروژه پست شده استخدام 5 متخصص جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۰۲/۲۱