IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

بلاگ

یاسر جعفری
۱۳۹۷/۰۲/۲۵
بدون دیدگاه

طراحی و ساخت میز لرزه

طراحی و ساخت میز لرزه – شبیه ساز میز شتابهای زلزله با استفاده از یک ایده جدید – دارای ثبت اختراع – پس از ساخت این میز لرزه و ارائه به چندین دانشگاه از دانشگاه های جورجیا تک آمریکا و موناش استرالیا و انترایا کانادا پذیرش تحصیلی بدست آورم که در این بین شرایط دانشگاه موناش مناسب تر بود
کلیه مراحل طراحی مکانیکال و الکترونیک و کنترل به صورت کامل و موفق انجام شده است

نظر