IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

بلاگ

متین رضائی
۱۳۹۷/۰۲/۲۸
بدون دیدگاه

شبیه سازی جریان چندفازی فاز گسسته (DPM) در نرم افزار ANSYS Fluent

بسیاری از جریان هایی که در طبیعت وجود دارند شامل ذرات بسیار ریز می باشند. گاهی نیز برای برخی شبیه سازی ها از این ذرات ریز استفاده می شود. شبیه سازی این نوع جریان ها یکی از با ارزش ترین کار ها در انواع صنایع می باشد.

نظر