IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

بلاگ

متین رضائی
۱۳۹۷/۰۲/۲۸
بدون دیدگاه

شبیه سازی جریان های چندفازی در نرم افزار ANSYS Fluent

شبیه سازی حمام های مذاب در علم متالورژی یکی از مهمترین کار هایی می باشد که در صنعت فولاد سازی و سایر صنایع تولید فلز از مذاب به کار می رود. در این شبیه سازی سه فاز مذاب، سرباره مذاب و گازی که از پایین مخزن به داخل تزریق می شود شبیه سازی شده است.
در ادامه با بررسی زمان اختلاط و مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج CFD می توانیم به یک رابطه بین دبی گاز تزریق شده و مدت زمان همگن شدن مذاب برسیم.

نظر