IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

سوالات متداول

  • چه کارهایی رو از طریق ایروتکس می توان انجام داد؟

کلیه پروژه های مرتبط با رشته های مهندسی برق، مکانیک، صنایع، عمران، معماری

 

  • در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و متخصص چطور عمل می شود؟

سیستم داوری ایروتکس برای بررسی موضوع وارد عمل می شود و راه کار ارایه می دهد.