IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS
استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات

استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات

برای استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات بهترین راه حل را برای پروژه شما پیشنهاد می کنند. با توجه به پیشرفت بسیار در زمینه مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات، برای فعالیت در این زمینه چشم انداز روشنی می توان تصور نمود.


ایروتکس جمعی از متخصصین برگزیده در حوزه مهندسی مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات را در خود جای داده است. این متخصصین شامل مهندسین و شرکت های فنی مهندسی در داخل و خارج از کشور هستند که می توانند پروژه های شما را به بهترین نحو انجام دهند.

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید.