IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS
استخدام مهندس صنایع

استخدام مهندس صنایع

برای استخدام مهندس صنایع می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی صنایع بهترین راه حل را برای پروژه شما پیشنهاد می کنند. با توجه به اهمیت مهندسی صنایع ، برای فعالیت در این زمینه چشم انداز روشنی می توان تصور نمود.

اهمیت مهندسی صنایع

مهندسی صنایع یکی از رشته های مهندسی هست که بیشتر معطوف به فضای مدیریتی و اقتصادی مهندسی هست. مهندسی صنایع را در واقع می توان نوعی مهندسی در زمینه انواع مدیریت دانست. این رشته برای افرادی است که مایل به حل مشکلات عملی در فضاهای کاری و توسعه سیستم هایی برای بهبود کیفیت و بهره وری مجموعه تحت نطارت آنها هست.

مهندسبن صنایع بر روی روش های کارآمدتر کردن مجموعه ها تمرکز می کنند. آن ها بسیاری از عوامل نظیر زمان، تعداد نیروی کار مورد نیاز، تکنولوژی مورد استفاده، دستیابی به محصول نهایی با کمترین خطا خطا، ایمنی پرسنل، مسایل محیطی کار و هزینه ها را برای پیدا کردن راه هایی که منجر به حداکثر بهره وری شود بررسی می کنند. سپس از روش ها و مدل های ریاضی برای طراحی سیستم های کاری استفاده می کنند تا مدلی با بیشترین کارایی را پیشنهاد دهند.

با توجه به اهمیت مدیریت سیستم ها در عرصه های مختلف مهندسی، زمینه استخدام مهندس صنایع در صنعت های گوناگون وجود دارد. در واقع هر سازمانی با استخدام مهندس صنایع امکان مدیریت بهتر مجموعه خود را فراهم می آورد.

معتبرترین دانشگاه های دنیا در مهندسی صنایع

(Massachusetts Institute of Technology (MIT

Stanford University

University of Cambridge

(University of California, Berkeley (UCB

Imperial College London

University of Michigan

Harvard University

(National University of Singapore (NUS

University of Oxford

Georgia Institute of Technology

 


ایروتکس جمعی از متخصصین برگزیده در حوزه مهندسی صنایع را در خود جای داده است. درصورتی که به دنبال استخدام مهندس صنایع برای پروژه خود هستید; متخصصین ایروتکس شامل مهندسین و شرکت های فنی مهندسی در داخل و خارج از کشور می توانند پروژه های شما را به بهترین نحو انجام دهند.

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید.