IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS
استخدام مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی

استخدام مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی

برای استخدام مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی شیمی صنایع شیمیایی معدنی بهترین راه حل را برای پروژه شما پیشنهاد می کنند. با توجه به پیشرفت سریع در زمینه مهندسی شیمی و نیاز به ترکیبات شیمیایی جدید ، برای فعالیت در زمینه مهندسی شیمی صنایع شیمیایی معدنی چشم انداز روشنی می توان تصور نمود.


ایروتکس جمعی از متخصصین برگزیده در حوزه مهندسی شیمی صنایع شیمیایی معدنی را در خود جای داده است. این متخصصین شامل مهندسین و شرکت های فنی مهندسی در داخل و خارج از کشور هستند که می توانند پروژه های شما را به بهترین نحو انجام دهند.

در صورتی که نیاز به مشاوره در این زمینه دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید.