IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

3 پروژه یافت شد 3 پروژه یافت شد

 • مهندس تصفیه پسابکد پروژه: 3587

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس تصفیه پساب برای استخدام مهندس تصفیه پساب چه در زمینه پساب های صنعتی و چه خانگی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های…

 • مهندس آب شیرین کنکد پروژه: 3520

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس آب شیرین کن برای استخدام مهندس آب شیرین کن چه در زمینه آب شیرین کن های صنعتی و چه خانگی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین…

 • مهندس تصفیه آبکد پروژه: 3406

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

  استخدام مهندس تصفیه آب برای استخدام مهندس تصفیه آب می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی تصفیه…