IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

6 پروژه یافت شد 6 پروژه یافت شد

 • استخدام مهندس نفت بهره برداریکد پروژه: 3929

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

  استخدام مهندس نفت بهره برداری برای استخدام مهندس نفت بهره برداری می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه…

 • استخدام مهندس نفت مخزنکد پروژه: 3940

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس نفت مخزن برای استخدام مهندس نفت مخزن می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی نفت مخزن بهترین…

 • استخدام مهندس نفت حفاریکد پروژه: 3937

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس نفت حفاری برای استخدام مهندس نفت حفاری می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی نفت…

 • استخدام مهندس نفت تجهیزات نفتیکد پروژه: 3934

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس نفت تجهیزات نفتی برای استخدام مهندس نفت تجهیزات نفتی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی…

 • استخدام مهندس نفت اکتشافکد پروژه: 3921

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس نفت اکتشاف برای استخدام مهندس نفت اکتشاف می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی نفت…