IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

9 پروژه یافت شد 9 پروژه یافت شد

 • استخدام مهندس مکانیک دریاکد پروژه: 3901

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مکانیک دریا برای استخدام مهندس مکانیک دریا می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مکانیک…

 • استخدام مهندس مکانیک جوشکد پروژه: 3897

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مکانیک جوش برای استخدام مهندس مکانیک جوش می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مکانیک جوش…

 • استخدام مهندس مکانیک تعمیر نگهداریکد پروژه: 3894

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مکانیک تعمیر نگهداری برای استخدام مهندس مکانیک تعمیر نگهداری می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی…

 • استخدام مهندس مکانیک توربوماشینکد پروژه: 3888

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مکانیک توربوماشین برای استخدام مهندس مکانیک توربوماشین می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مکانیک…

 • استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشاتکد پروژه: 3885

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات برای استخدام مهندس مکانیک ، دینامیک کنترل ارتعاشات می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و…