IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

4 پروژه یافت شد 4 پروژه یافت شد

 • استخدام مهندس مواد خوردگیکد پروژه: 3917

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مواد خوردگی برای استخدام مهندس مواد خوردگی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مواد خوردگی…

 • استخدام مهندس مواد متالورژیکد پروژه: 3911

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مواد متالورژی برای استخدام مهندس مواد متالورژی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مواد متالورژی…

 • استخدام مهندس مواد سرامیککد پروژه: 3905

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس مواد سرامیک برای استخدام مهندس مواد سرامیک می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی مواد…

 • مهندس موادکد پروژه: 3450

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

  استخدام مهندس مواد برای استخدام مهندس مواد می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی و علم مواد بهترین…