IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

5 پروژه یافت شد 5 پروژه یافت شد

 • مهندس برق مخابراتکد پروژه: 3514

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس برق مخابرات برای استخدام مهندس برق مخابرات می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی برق…

 • مهندس برق کنترل ابزار دقیقکد پروژه: 3511

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس برق کنترل ابزار دقیق برای استخدام مهندس برق کنترل ابزار دقیق می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس…

 • مهندس برق قدرتکد پروژه: 3504

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس برق قدرت برای استخدام مهندس برق قدرت می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی برق قدرت …

 • مهندس برق الکترونیککد پروژه: 3498

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس برق الکترونیک برای استخدام مهندس برق الکترونیک  می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی برق الکترونیک …

 • مهندس برقکد پروژه: 3381

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

  استخدام مهندس برق برای استخدام مهندس برق می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی برق بهترین راه…