IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

4 پروژه یافت شد 4 پروژه یافت شد

 • مهندس کامپیوتر فناوری اطلاعاتکد پروژه: 4081

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

  استخدام مهندس کامپیوتر فناوری اطلاعات برای استخدام مهندس کامپیوتر فناوری اطلاعات می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی…

 • مهندس کامپیوتر نرم افزارکد پروژه: 3857

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس کامپیتر نرم افزار برای استخدام مهندس کامپیوتر نرم افزار می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی…

 • مهندس کامپیوتر سخت افزارکد پروژه: 3854

  پست شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

  استخدام مهندس کامپیوتر سخت افزار برای استخدام مهندس کامپیوتر سخت افزار می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی کامپیوتر…

 • مهندس کامپیوترکد پروژه: 3430

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

  استخدام مهندس کامپیوتر برای استخدام مهندس کامپیوتر می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی کامپیوتر بهترین راه حل…