IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

10 پروژه یافت شد 10 پروژه یافت شد

 • مهندس شیمی محیط زیستکد پروژه: 3634

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس شیمی محیط زیست برای استخدام مهندس شیمی محیط زیست می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی…

 • مهندس شیمی صنایع نفتکد پروژه: 3626

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس شیمی صنایع نفت برای استخدام مهندس شیمی صنایع نفت می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه…

 • مهندس شیمی صنایع گازکد پروژه: 3623

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس شیمی صنایع گاز برای استخدام مهندس شیمی صنایع گاز می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه…

 • مهندس شیمی صنایع غذاییکد پروژه: 3615

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس شیمی صنایع غذایی برای استخدام مهندس شیمی صنایع غذایی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه…

 • مهندس شیمی بیوتکنولوژیکد پروژه: 3609

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

  استخدام مهندس شیمی بیوتکنولوژی برای استخدام مهندس شیمی بیوتکنولوژی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی…