IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروژه های موجود

پاک کردن همه فیلترها

6 پروژه یافت شد 6 پروژه یافت شد

 • مهندس انرژی زیست تودهکد پروژه: 3490

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس انرژی زیست توده برای استخدام مهندس انرژی زیست توده می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه انرژی…

 • مهندس انرژی زمین گرماییکد پروژه: 3485

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس انرژی زمین گرمایی برای استخدام مهندس انرژی زمین گرمایی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه انرژی…

 • مهندس انرژی دریاییکد پروژه: 3481

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس انرژی دریایی برای استخدام مهندس انرژی دریایی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه انرژی دریایی…

 • مهندس انرژی بادیکد پروژه: 3468

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس انرژی بادی برای استخدام مهندس انرژی بادی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه انرژی بادی بهترین…

 • مهندس انرژی خورشیدیکد پروژه: 3476

  پست شد ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  استخدام مهندس انرژی خورشیدی برای استخدام مهندس انرژی خورشیدی می توانید از مجموعه بزرگ ایروتکس کمک بگیرید. مهندسین و شرکت های مهندسی داخلی و خارجی ایروتکس در زمینه انرژی خورشیدی بهترین…