IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل زهرا عربگل

زهرا عربگل پروژه مهندسی مواد
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده
تخصص: خوردگیمتالورژی
مهارت های نرم افزاری: AbaqusExcelMathematicaMSP) MS Project)photoshop

بنده دکترای مهندسی مواد داشته و آماده همکاری در انجام پروژه های مرتبط با رشته تخصصی می باشم. 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید