IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل امید شهرامیان

امید شهرامیان مهندس عمران
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده
تخصص: بتندفتر فنی متره برآورد صورت وضعیتزلزلهژئوتکنیکساختمانسازه
مهارت های نرم افزاری: AutoCAD ArchitectureETABSMathcadSAFESAP2000

کارشناس ارشد عمران-زلزله

ناظر دستگاه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور

مسئول اجرا و دفتر فنی در شرکت های پیمانکاری

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید