IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل امین نکومنش فرد

امین نکومنش فرد
0 پروژه پست شده استخدام 0 متخصص جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

مهندس صنایع با ۱۵ سال تجربه در زمینه مدیریت پروژه های صنعتی و اجرایی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی بودجه و کنترل هزینه پروژه، تسلط بر استانداردهای مدیریت پروژه از جملهPMBOK ، Prince و … ، تسلط بر رویه ها و فرآیند های مدیریت پروژه بر اساس ISO 9001 و ISO 10006

بررسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید