IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل محمد واصف

محمد واصف مهندس عمران_مهندس زلزله
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده
تخصص: زلزلهسازه

طراحی با نرم افزار های ETABS,SAP,SAFE,OpenSees

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

رزومه تحصیلی متخصص یا پرسنل شرکت

  • کارشناسی ارشد

    دانشگاه شهید بهشتی

    1395/06 - 1397/06

    رتبه اول بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه
    رتبه اول بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی عمران مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی