IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل نوید ساختار بهینه

نوید ساختار بهینه طراح سازه و نرم افزار
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
0تومان درآمد کسب کرده
تخصص: بتنزلزلهساختمانسازه

تخصص اصلی مجموعه ما، بهینه سازی سازه ها است:

www.nasab.co

اولین نرم افزار تحت وب بهینه سازی سازه ها با استفاده از پردازش موازی و ابری ، از محصولات مجموعه ماست:

www.structure.plus

داشتن تجربه اجرائی پرسنل در حوزه طراحی و مقاوم سازی بیش از ۵۰ ساختمان در نقاط محتلف ایران و کشور عراق، و توانایی دریافت مالی بر اساس میزان بهینه شدن و سود اقتصادی کسب شده توسط کاربر، میتواند برای کارفرماییان ما جذابیت مضاعفی داشته باشد.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

رزومه تحصیلی متخصص یا پرسنل شرکت

  • کارشناسی ارشد

    تهران

    1391/07 - 1393/07

    مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله