IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل مهدیه کیوه کی

مهدیه کیوه کی civil Eng
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
70تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تخصص: آب و سازه های هیدرولیکی
مهارت های نرم افزاری: ARC GISAutoCAD Civil 3DETABSMIKESacsSAFE

مدلسازی رسوب با استفاده از نرم افزار مایک در محدوده خلیج گرگان و دریای خزر، انجام پروژه مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدلسازی سکو با نرم افزار Sacs-

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید