IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

بلاگ

ایروتکس
۱۳۹۷/۰۳/۲۰
اخبار ایروتکس بدون دیدگاه

قرارداد با سازمان ها

به زودی چندین سازمان بزرگ به مجموعه ایروتکس اضافه می شوند و پروژه های خود را روی ایروتکس قرار می دهند.

نظر